obrazek
Ogłoszenie wyników
ArtInPost Edycja 2022

Ponad 4 000 zgłoszeń !

ArtInPost 2022 - szczególna edycja w wyjątkowym roku. Dziękujemy za liczny udział!
Stworzyliście wiele kreatywnych i inspirujących prac.
Interpretacja tematu „Świat pełen miłości i jedności” w połączeniu z ideą propagowania najważniejszych wartości wzajemnej życzliwości, dobra i pozytywnych postaw wobec świata,
ludzi i zwierząt - była głównym kryterium oceny Jury.
Jednocześnie istotnymi elementami oceny były kompozycja, uwzględnienie docelowej
lokalizacji projektu w przestrzeni publicznej, zgodność z wartościami marki InPost.

 • Praca numer 2787
 • Praca numer 1138
 • Praca numer 2294

Wyróżnienia

 • Praca numer 2353
 • Praca numer 1238
 • Praca numer 594
 • Praca numer 123
 • Praca numer 294
 • Praca numer 1025
 • Praca numer 1111
 • Praca numer 1147
 • Praca numer 2285
 • Praca numer 2471

Nagrody publiczności

 • Praca numer 2697
 • Praca numer 2048
 • Praca numer 1
 • Praca numer 1201
 • Praca numer 1598
 • Praca numer 2355
 • Praca numer 2693
 • Praca numer 2695
 • Praca numer 2902
 • Praca numer 2752